School-en jaarplan

Schoolplan:
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik "hier" om het schoolplan van de Wildschut voor de periode 2016-2020 te downloaden.

Jaarplan:
Het jaarplan van de school is afgeleid van het schoolplan. Het beschrijft de plannen voor een bepaald schooljaar. Het jaarplan voor schooljaar 2017-2018 kunt u als pdf lezen e/o downloaden via deze"link".

Agenda

Omschrijving
16 oktober -  Herfstvakantie
23 oktober -  Hoofdluiscontrole
25 oktober -  Schoolkamp groep 8
25 oktober -  Start Tutuorlezezn 1
29 oktober -  Wintertijd

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839