School-en jaarplan

Schoolplan:
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik "hier" om het schoolplan van de Wildschut voor de periode 2016-2020 te downloaden.

Jaarplan:
Het jaarplan van de school is afgeleid van het schoolplan. Het beschrijft de plannen voor een bepaald schooljaar. Het jaarplan voor schooljaar 2016-2017 kunt u als pdf lezen e/o downloaden via deze "link".

Uit het fotoboek

IMG-20170529-WA0035 IMG-20170529-WA0033
IMG-20170529-WA0034 IMG-20170529-WA0032