Protocollen en formulieren

De Wildschut hanteert diverse protocollen om het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hieronder vindt u diverse bijlagen, die hiervoor gehanteerd worden. Indien u op de bijlage klikt, wordt deze geopend en kunt u deze desgewenst downloaden. Ook protocollen, die vastgesteld zijn onder de Stichting Tangent zijn toegevoegd.
- Dyslexieprotocol
- Dyscalculieprotocol
- Pestprotocol
- Protocol leerlingzorg onder schooltijd
- Protocol medicijnverstrekking onder schooltijd
- Protocol schorsen en verwijderen
- Klachtenregeling Stichting Tangent
- Meldcode Stichting Tangent
- Aanmeldformulier van obs de Wildschut

Uit het fotoboek

IMG-20170529-WA0035 IMG-20170529-WA0033
IMG-20170529-WA0034 IMG-20170529-WA0032