Protocollen en formulieren

De Wildschut hanteert diverse protocollen om het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hieronder vindt u diverse bijlagen, die hiervoor gehanteerd worden. Indien u op de bijlage klikt, wordt deze geopend en kunt u deze desgewenst downloaden. Ook protocollen, die vastgesteld zijn onder de Stichting Tangent zijn toegevoegd.
- Dyslexieprotocol
- Dyscalculieprotocol
- Pestprotocol
- Protocol leerlingzorg onder schooltijd
- Protocol medicijnverstrekking onder schooltijd
- Protocol schorsen en verwijderen
- Klachtenregeling Stichting Tangent
- Meldcode Stichting Tangent
- Aanmeldformulier van obs de Wildschut

Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839