De Wildschut hanteert diverse protocollen om het onderwijs zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hieronder vindt u diverse bijlagen, die hiervoor gehanteerd worden. Indien u op de bijlage klikt, wordt deze geopend en kunt u deze desgewenst downloaden. Onder het kopje "school" vindt U nog meer protocollen en formulieren.

 Stichting Leergeld
 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid
 Inschrijfformulier De Wildschut.pdf
 Ouderverklaring Nederland.pdf

Agenda

Omschrijving
16 oktober -  Herfstvakantie
23 oktober -  Hoofdluiscontrole
25 oktober -  Schoolkamp groep 8
25 oktober -  Start Tutuorlezezn 1
29 oktober -  Wintertijd

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839