DE BREDE SCHOOL

 
Wat is een brede school?
Brede Scholen komen vooral tot stand door samenwerking tussen gemeente, scholen en lokale organisaties. Hierdoor kan beter gewerkt worden aan:
- het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen
- het realiseren van een doorgaande pedagogische lijn
- het bieden van een sluitende dagopvang
- het creëren van een sluitend netwerk rond kinderen
- het versterken van de sociale cohesie in een dorp of wijk
Oftewel:
“Een sluitende keten van diensten met voorzieningen voor onderwijs, opvang en vrije tijd voor kinderen van nul tot twaalf jaar”.
In onze gemeente is de bedoeling van de Brede School dat kinderen meer kans krijgen om zich op het gebied van cultuur en sport te verrijken binnen de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een Brede School-coördinator aangesteld. Zij/hij, die het proces begeleidt, stimuleert en de samenwerking bevordert. De kern is: Wat wil de school en wat kunnen de lokale organisaties bieden?

Wat betekent dit voor onze school?
Het geven van onderwijs is en blijft uiteraard onze kerntaak. De verrijking aan kinderen zal door middel van het aanbieden van allerlei activiteiten binnen en buiten schooltijd vorm krijgen.
KIDS sport kennismakingslessen cultuur- en muziekprogramma’s
Meer informatie: Sport-s-cool

Komend schooljaar 2016-2017 zal de gemeente Gilze-Rijen, in navolging op sport-scool, ook gaan werken met “art-scool”.
Op onze school maken kinderen reeds kennis met:
voorstellingen van literatuur, toneel, dans, muziek, foto en film en beeldende kunst. De kinderen krijgen per jaar één á twee activiteiten aangeboden. Deze worden betrokken van de marktplaats Gilze en Rijen, te vinden op cultuurplaats.
Hier ziet U het aanbod van "Sport'scool" voor 2016-2017: Sport'sCool De Wildschut

Agenda

Omschrijving
13 december -  Wegwijzer 8
20 december -  Juf Mariette jarig
21 december -  Kerstviering
21 december -  Kerstborrel
22 december -  Kerst-Wegwijzer

Uit het fotoboek

IMG_0845 IMG_0840
IMG_0841 IMG_0839